За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 928/29.03.2013 г.

  • 28 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 928/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на техника и инвентар”, с местоположение: ПИ с № 138007 в землището на на с. Яребица, общ. Дулово

България в Юнеско

Галерия