За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1763/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1763/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на противопожарен водоем с вместимост 108 куб. м.” с местоположение поземлен имот № 000065 в землището на с. Поройно, община Дулово

Галерия