За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1764/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1764/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 17 дка трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 033008 в землището на с. Кривина, община Ветово

Галерия