За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1765/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1765/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г в гори собственост на Община Борово” 

Галерия