За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 929/29.03.2013 г

  • 28 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 929/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Откриване на пункт за изкупуване на отпадъци от хартия и пластмаса”, с местоположение: УПИ с идентификатор 24030.501.9164 по плана на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия