За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1768/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1768/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на част от съществуваща сграда - шивашко ателие в ателие за съшиване на детайли за обувки” с местоположение УПИ Х-748, кв. 58 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян

Галерия