За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1769/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1769/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция на водопровод с дължина 350 м по ул. Васил Априлов в гр. Тутракан” �а, община Самуил

Галерия