За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1770/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1770/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ VI-39, кв. 1 по плана на с. Окорш, община Дулово

Галерия