За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1771/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1771/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - сини сливи” с местоположение поземлени имоти № № 029062, 011014, 011029, 029002, 011030 в землището на с. Йорданово, община Силистра

Галерия