За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1772/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1772/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - сини сливи и изграждане на лека (ажурна) ограда” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 24030.14.8, 24030.14.22, 24030.14.24 по КК и КР на гр. Дулово

Галерия