За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1792/02.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1792/02.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайно насаждение от орехи” с местоположение поземлен имот с номер 339026 в землището на с. Савин, община Кубрат

Галерия