За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 930/29.03.2013 г.,

  • 28 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 930/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на надземен етаж от едноетажна жилищна сграда във фирмен офис-интегрално бюро за проектиране и контрол на работната среда”, с местоположение: УПИ II,кв. 129 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия