За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 931/29.03.2013 г.,

  • 28 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 931/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за монтаж, демонтаж и продажба на автомобилни гими”, с местоположение: УПИ XIII, кв. 68 по плана на гр. Сливо поле

България в Юнеско

Галерия