За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 932/29.03.2013 г.

  • 28 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 932/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Разнообразяване на услугите, извършвани в авторемонтна работилница”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.514.191 по кадастралната карта на гр. Силистра

България в Юнеско

Галерия