За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г.

  • 28 Март 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда от складова база в дърводелски цех и преустройство на друг вид сграда за обитаване в битови помещения”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.1744 по кадастралната карта на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия