За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2254/02.07.2015 г.

  • 02 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2254/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от сграда "Смоли 2" в пълначно отделение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.732 по КК и КР на гр. Русе

Галерия