За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2255/02.07.2015 г.

  • 02 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2255/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на спомагателни сгради към производствена база за хранителни добавки за растения” с местоположение УПИ I-153 по плана на с. Каменар, община Лозница

Галерия