За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2262/03.07.2015 г.

  • 03 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2262/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 145 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 000036 в землището на гр. Ветово

Галерия