За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2263/03.07.2015 г.

  • 03 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2263/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуваща зайцеферма с капацитет на отглеждане до 95 бр. майки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.81 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Галерия