За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2499/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2499/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща градина и засаждане на трайни насаждения - сливи” с местоположение имоти с номера 005002, 005003, 102025, 102024 и 005006 в землището на с. Мортагоново и имоти с номера 392 и 393, кв. 54 по плана на с. Мортагоново, общ. Лозница

Галерия