За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2500/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2500/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площа на съществуваща овощна градина със 7 дка трайни насаждения” с местоположение имот с номер 101053 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла

Галерия