За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2503/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2503/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на млекопункт в смесен магазин, офис и склад” с местоположение УПИ II-923, кв. 53 по плана на с. Осенец, общ. Разград 

Галерия