За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2404/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2404/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на втори етаж на блок Б на бивша детска градина в кроялно помещение към шивашки цех” с местоположение УПИ I-, кв. 84 по плана на гр. Лозница, община Лозница

Галерия