За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2506/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2506/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни дейности на обект Кравекомплекс” с местоположение имоти с номера 054001, 054005 и 054006 в землището на с. Ловско, общ. Лозница 

Галерия