За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2507/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2507/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/ши данни на БТК ЕАД, VN9132 А TxN OSTROVCHE” с местоположение имот с номер 000123

Галерия