За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2509/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2509/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за зърно с площ 1728 кв.м и капацитет около 6000 тона” с местоположение имот с номер 000274 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле 

Галерия