За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1030/08.04.2013 г.,

  • 07 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1030/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ XII-358, кв. 20 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Галерия