За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1034/08.04.2013 г

  • 07 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1034/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: УПИ II, кв. 75 по плана на гр. Ветово

Галерия