За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1035/08.04.2013 г

  • 07 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1035/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 302095 в землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа

Галерия