За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г

  • 09 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1078/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.505.366 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия