За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1079/10.04.2013 г

  • 09 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1079/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на самостоятелен обект в бърза закуска”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.1897.4.2 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия