За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1080/10.04.2013 г.,

  • 09 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1080/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство и промяна предназначението на три броя магазини за промишлени стоки и кафе-бар в снек-бар”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.3714 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия