За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1081/10.04.2013 г.

  • 09 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1081/10.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 110341 в землището на гр. Цар Калоян

Галерия