За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г.,

  • 16 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна разпределителна система за електронни съобщения”, с местоположение: регулационните граници на с. Паисиево, с. Грънчарово, с. Раздел, община Дулово

Галерия