За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г.,

  • 16 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на технически проект за изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, с местоположение: имот с № 000033 в землището на с. Могилино, общ. Две могили

Галерия