За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1190/18.04.2013 г.,

  • 17 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1190/18.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за ПИ №№ 204004, 209024, 212029 и 214105, с. Николово, общ. Русе

Галерия