За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4386/11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4386/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на покривни материали на сгради на територията на съществуваща мандра за производство на бяло саламурено сирене” с местоположение имот с номер 119030 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян

Галерия