За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4388/11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4388/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 63427.176.261 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия