За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4389/11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4389/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Жилищна сграда с обществено обслужващ партер” с местоположение УПИ V-1354, кв. 285 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия