За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4391/11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4391/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа” с местоположение ул. „Втора” в землището на с. Голеш, община Кайнарджа

Галерия