За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4393.11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4393.11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда във фризьорски и козметичен салон” с местоположение УПИ II, кв. 96, образуван от имот 603.655 в землището на гр. Глоджево, община Ветово

Галерия