За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4394/11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4394/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз и пункт за годишни технически прегледи” с местоположение УПИ III, кв. 124 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Галерия