За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1278/24.04.2013 г.

  • 23 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1278/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ИПР за УПИ І-109 и УПИ VII-910,911 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе с местоположение УПИ І-109 и УПИ VII-910,911 по плана на гр. Русе

Галерия