За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1279/24.04.2013 г.

  • 23 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1279/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на инвестиционен проект за строеж на навес с поздемен склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение ПИ 77, кв. 3, парцел XVIII по плана на с. Сребърна

Галерия