За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 90/15.01.2013 г.

  • 14 Януари 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 90/15.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на минаре към съществуваща джамия”, с местоположение: УПИ ІІ-111, кв. 20 по плана на с. Любен, община Силистра

Галерия