За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 2173/24.04.2013 г.

  • 23 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № АО 2173/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на басейн в ловен дом „Братила” с местоположение имот 081002 по плана на с. Васил Левски

Галерия