За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 2212/24.04.2013 г.

  • 23 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № АО 2212/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовните кораби” с местоположение ПИ 505.7 по плана на с. Пиргово

Галерия