За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г.

  • 24 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопански навес за съхранение на продукция и инвентар” с местоположение имот 000033 по плана на с. Драгомъж

Галерия