За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г.

  • 24 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща и магазин за промишлени, битови и хранителни дейности” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.735 по кадастраланата карта на гр. Дулово

Галерия