За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г.

  • 24 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Извършване на стопански риболов в съществуващ рибарник” с местоположение имот 063001 по плана на с. Сеново

Галерия